Aito HSO

 

 

 

 

 

 

Aito HSO ry - käytännönläheistä yhteistyötä opiskelijoiden tueksi

Aito HSO ry on Haaga-Heliasta ja sitä edeltäneistä oppilaitoksista valmistuneiden HSOiden sekä Haaga-Helian assistenttikoulutusohjelmissa opiskelevien alumni- ja ammattijärjestö.  Aito HSO ry edistää jäsentensä ura- ja palkkakehitystä ja tukee heidän ammatillista osaamistaan työelämän eri vaiheissa.

Haaga-Helian assistenttikoulutusyksikön ja Aito HSO ry:n yhteistyötä jo runsaat kymmenen vuotta raamittanut partnerisopimus mahdollistaa, että järjestö on mukana opiskelijoiden arjessa monin tavoin. Partnerisopimusta edelsi ja siihen johdatti monipuolinen yhteistyö jo koulutuksen alkuajoilta lähtien.

Haaga-Helian assistenttiopiskelijoille Aito HSO ry tarjoaa kurkistusikkunoita tuleviin työtehtäviin ja uranäkymiin muun muassa työelämäkummitoiminnan ja alumnipuheenvuorojen muodossa. Järjestö tarjoaa opiskelijoille myös ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja ja tietoiskuja eri aiheista sekä osallistuu assistenttikoulutuksen kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä koulutusohjelmajohdon kanssa.

Aito HSO ry onnittelee 50-vuotiasta, ajan hermolla olevaa johdon assistenttikoulutusohjelmaa ja toivottaa onnea ja menestystä myös jatkossa!

http://www.aitohso.fi

 

Yhteistyökumppanit


                                                         

 

 

                                                                                          

hannes snellman