Alumniyhteistyö

Työelämäkumminen kertomaa

Anne Kangasniemi

Executive Assistant
Valmet Oyj

Kummina syksy 2011, syksy 2012, syksy 2013, syksy 2014 (Mubba), kevät 2016

Cassandra Zaeske

Office Manager
Electronic Arts (EA) Finland

Kummina 2015, 2016, 2017

               

Johdon assistenttikoulutus ja alumnit

Mitä?

Alumnitoiminnan kautta mahdollistamme opiskelijoille tiiviit yhteydet työelämään opintojen alusta lähtien

Miksi?

Teemme johdon assistenttiopiskelijoille näkyväksi ammattialan monipuolisen työnkuvan.

Kenen kanssa? 

Assistenttikoulutusohjelmat ovat aktiivisia Haaga-Helian alumniverkostossa.

Assistenttikoulutuksen alumnijärjestö on Aito HSO ry. Aito HSO ry:hyn voivat kuulua ainoastaan Haaga-Helian tai sitä edeltävistä oppilaitoksista valmistuneet johdon assistenttiopiskelijat.

Milloin? 

Kummiyhteistyö käynnistyy opintojen alussa. Yhteistyö jatkuu erilaisina työelämäyhteyksinä läpi opintojen. 

Osana opetussuunnitelmapäivityksiä teemme yhteistyötä tulevaisuuden ennakointitutkimuksissa.

 

 

 

 

 

 

 


Yhteistyökumppanit


                                                         

 

 

                                                                                          

hannes snellman