Koulutuksen Q & A

Kymmenen yleistä kysymystä koulutusohjelmasta

1. Mitä Haaga-Helian opintoja voin valita opintoihini?

Vastaus: Koulutusohjelman opiskelija voi valita kaikkia Haaga-Helian tarjoamia opintoja, joiden edeltävyysehdot hän täyttää.

2. Miten voin hyödyntää aiempia opintojani?

Vastaus: Vähintään ammattikorkeakoulutasoiset opinnot voidaan hyväksilukea suoraan koulutusohjelman opintoihin. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa sovituilla tavoilla ja pukea osaaminen opintopisteiksi.

3. Mistä tiedän, mitä opetussuunnitelmaa seuraan?

Vastaus: Opiskelija seuraa opintojensa ajan sitä opetussuunnitelmaa, joka on voimassa hänen aloittaessaan opinnot.

4. Vanhenevatko aiempien opintojeni suoritukset?

Vastaus: Opintosuoritukset eivät sinänsä vanhene. Opetussuunnitelman päivityksessä päivittyvät kuitenkin myös osaamistavoitteet, jolloin tavoiteltu osaaminen muuttuu. Sen vuoksi ei esim. hyväksilukuja ole aina mahdollista tehdä täysimääräisinä aiemmin suoritetuilla opinnoilla, jos opinnot ovat aiemman opetussuunnitelman mukaisia. Tällainen tilanne voi tulla eteen, jos on esim. keskeyttänyt opintonsa ja saanut myöhemmin oikeuden jatkaa opintojaan koulutusohjelmassa.

5.  Voinko saada tutkinnon valmiiksi nopeammin kuin 3,5 vuodessa?

Vastaus: Kyllä. Opinto-ohjaajan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaisesti opiskelija voi opiskella nopeammassa tahdissa.

6. Voinko valita valinnaisiksi kielikseni minkä tahansa kielen?

Vastaus: Koulutusohjelman opintoihin kuuluu englannin ja suomen lisäksi kaksi muuta vaihtoehtoista kieltä. Koulutusohjelmassa tarjotaan vaihtoehtoisina kielinä espanjaa, kiinaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää. Opiskelija voi anoa vaihtoehtoiseksi kielekseen myös jonkin muun kielen. Tällöin opiskelija esittää hakemuksensa tueksi ao. kielen opiskelusuunnitelman ja saavutetun osaamisen, jonka tulee vastata koulutusohjelman kielitaitotason vaatimuksia.

7. Voinko aloittaa ruotsin kielen alkeistasolta?

Vastaus: Koulutusohjelmassa ei ole tarjolla ruotsin kielen alkeita. Opiskelija voi osallistua Haaga-Helian muissa koulutusohjelmissa tarjotuille ruotsin perustason opintojaksoille.

8. Minulla ei ole aiempaa tutkintoa, jolloin en ole hakukelpoinen koulutusohjelmaan. Voinko silti päästä koulutusohjelman opiskelijaksi?

Vastaus: Opiskelija voi hakea koulutusohjelman opiskelijaksi avoimen amk:n väylän kautta. Tällöin opiskelija opiskelee avoimessa amk:ssa vähintään 60 op koulutusohjelman opintoja.

9. Voiko johdon assistenttityön koulutusohjelmassa opiskella kokopäivätyön ohessa?

Vastaus: Varsinkin kielissä on osaamistavoitteita erittäin vaikea saavuttaa, jos ei pysty osallistumaan lähiopetukseen, joka tarjotaan pääsääntöisesti päiväsaikaan.

10. Onko koulutusohjelmassa tunneilla läsnäolopakko?

Vastaus: Riippuu opintojaksosta. Ks. vastaus kysymykseen 9.


Yhteistyökumppanit


                                                         

 

 

                                                                                          

hannes snellman