Videoita

 

 

 

Haaga-Helian Assistenttikoulutus 50 vuotta historiikki

   

Assistenttiopiskelijoiden näkemys koulutuksen historiaan

Tekijät Tanja Honkanen, Märta Lehtonen, Noora Saarikivi ja Jenna Salminen

   

 

Assistentti näkee koko kuvan

Vaikuttavan työuran tehnyt Erkki Liikanen kertoo työnantajan näkökulmasta, millaiset asiat olisivat vaikeita ilman assistenttia ja millaisia ominaisuuksia avustajalta odotetaan. Liikanen paljastaa myös,että assistentit pitelevät käsissään enemmän lankoja kuin voisi kuvitellakaan.

Haastattelu: Tuukka Rautopuro, kuvaus: Taru Horsma-aho, editointi: Tuukka Rautopuro & Taru Horsma-aho

   

Risto E.J Penttilä ei pärjäisi ilman assistenttia

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä kertoo omia näkemyksiään assistentin työstä nyt ja tulevaisuudessa. Assistentteja hänellä on ollut oman työuransa aikana lähes 20. Koulutukseltaan Risto on filosofian tohtori. Hän on myös ensimmäisenä suomalaisena suorittanut perustutkinnon Yalen yliopistossa. Aiemmin Risto on toiminut muun muassa tutkijana, kansanedustajana sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Haastattelu ja editointi: Casper Pfitzner, kuvaus: Kukka Andersson ja Hannu Tölli

   

Assistentista asiantuntijaksi

Assistentit ovat tulevaisuuden asiantuntijoita useilla aloilla. Alati muuttuvassa työmaailmassa assistenttien työssä ei ole ongelmia, vaan asioita, joihin etsitään ratkaisuja. Salla Huttunen kertoo mahdollisuuksista, joita Haaga-Helian toiseksi parhaiten työllistävä koulutuslinja tarjoaa. 

Haastattelu: Tuukka Rautopuro, kuvaus: Taru Horsma-aho, editointi: Tuukka Rautopuro & Taru Horsma-aho

   

Tulevaisuuden assistentti

Saara Siltala kertoo mitä assistentilta vaaditaan tulevaisuudessa.

Kuvaaja: Heidi Aaltonen, haastattelija: Henrik Virtanen

   

Helsingin Sihteeriopiston henki menestyksen mahdollistajana

Ville Vihanto toimi Helsingin Sihteeriopiston rehtorina vuosina 1968-1993. Opisto perustettiin vastaamaan työelämän tarpeisiin ja se oli ensimmäinen kauppaoppilaitos, joka otti työharjoittelun osaksi opetussuunnitelmaansa. Rehtorin toimenkuvaan kuului työelämäsuhteiden järjestäminen ja harjoittelupaikkaverkoston luominen. Koulutuksen käytännönläheisyyden pyrkimyksenä oli edesauttaa valmistuvien työllistymistä. 

Haastattelu: Marija Baikina, kuvaus: Miro Friman 

   

Lähdetään työelämän tarpeista

Kaarina Korkeaoja oli aktiivinen sihteeri- ja assistenttikoulutuksen kehittäjä. Hän oli kehittämässä ja toteuttamassa suurta muutosta, kun Sihteeriopistosta tuli ammattikorkeakoulu. 
 
Korkeaoja toimi Sihteeriopiston rehtorina vuosina 1993-1996 ja ammattikorkeakoulumuutoksen jälkeen yksikön johtajana vuoteen 2010.

Haastattelu: Tuukka Rautopuro, kuvaus: Taru Horsma-aho, editointi: Tuukka Rautopuro & Taru Horsma-aho

   

HSO rakennettiin yhdessä

Kieliopinnot ovat aina olleet keskeisessä osassa assistenttiopiskelijoiden koulutuksessa. Marja-Liisa Tolvanen opetti englantia Helsingin Sihteeriopistossa ja Haaga-Heliassa vuosina 1967-1998. Hän puhuu HSO:n hengestä ja kertoo, millä tavoin englantia opetettiin sihteeriopiskelijoille.

Haastattelu: Krista Hagman, kuvaus: Sara Hopsu

   

Haasteiden kautta kohti kehittyvää assistenttikoulutusta

Seija Björklund toimi opettajana vuodesta 1968 aina vuoteen 1994 saakka. Aluksi opetus tapahtui hyvin ahtaissa tiloissa. Uusien tilojen ja teknologisen kehityksen ansiosta haasteet voitettiin ja tämän myötä innokas opetus sai jatkua. Opetusvuosiin mahtuu haasteiden lisäksi muistoja hauskoista tapahtumista.

Toimittaja/editoija: Miro Friman, kuvaaja: Marija Baikina

   

Opiskelijoiden ohjaaminen tuo onnistumisen tunteen

Tuuli Tukiainen palaa ensimmäistä kertaa eläkkeelle lähtönsä jälkeen Haaga-Heliaan hyvissä tunnelmissa. Hän kertoo opettajan työn tärkeydestä ja omista kokemuksistaan assistenttiopiskelijoiden kanssa. Tukiainen nauttii opinnäytetyön ohjaamisesta ja viestinnän opettamisesta, sillä hän sai toimia itsenäisesti opiskelijoidensa kanssa. Muun muassa epätoivoon ajautuneen opiskelijan valmistautuminen on kuulunut Tukiaisen parhaisiin hetkiin Haaga-Heliassa.

   

Tavat, etiketit ja pukukoodit ovat osa assistentin työtä

Mitä entinen tapatietous- ja etikettikouluttaja Eeva-Kaarina Häkkinen tuntee palattuaan eläkepäiviltään takaisin Haaga-Heliaan? Hänen oli tarkoitus toimia tapa- ja etikettikouluttajana puoli vuotta, mutta ura jatkui 23 vuotta aina vuoteen 2016 asti. Huono tapa- ja etikettitietoisuus voi pilata tilaisuuden, joten koulutus on tärkeää. Mutta mikä tässä on vaikeinta uusille assistenttiopiskelijoille?

   

Opinnäytetyöt

Soile Tuorinsuo-Byman tuli assistenttikoulutuksen opettajaksi ammattikorkeakoulun vakiintumisen aikoihin. Ammattikorkeakouluun siirtymisen myötä tutkintovaatimuksiin tulivat opinnäytetyöt, joiden valmistumista Tuorinsuo-Byman on edesauttanut ohjauksellaan. Yliopistopuolelta tullut Tuorinsuo-Byman kertoo opetuksen erosta ammattikorkeakoulussa ja muistelee omia kohokohtiaan 18 vuoden opetusajaltaan.  

Haastattelu ja editointi: Sara Hopsu, kuvaus: Krista Hagman

   

Suomen parhaita assistentteja

Vuosina 2005-2010 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun assistenttikoulutuksen johtajana toiminut Johanna Vuori pitää koulutusohjelmaa erittäin laadukkaana. Haastattelussamme hän kertaa koulutuksen kulmakiviä sekä pohtii assistenttien tulevaisuutta. Vuoren ollessa virassa koulutusohjelma valittiin ammattikorkeakoulukoulutuksen laatuyksiköksi, mitä entinen johtaja muistelee lämmöllä.

Haastattelu ja editointi: Taneli Toikka, kuvaus: Atte Lehtonen

   

Käytännön tekeminen ja työelämälähtöisyys pääroolissa assistenttikoulutuksessa

Assistenttikoulutuksen nykyinen johtaja Tuula Tuomainen näkee tulevaisuuden assistentin koordinoinnin, tiedonhallinnan ja organisoinnin asiantuntijana. Tuomaisella on laaja kokemus opettajana, opinto-ohjaajana sekä koulutusohjelmajohtajana jo Helsingin Sihteeriopiston ajoista lähtien. Haastattelussa hän kertoo assistenttikoulutuksen viime vuosien kehitystyöstä sekä omasta roolistaan toiminnan kehittäjänä. 

Haastattelu ja editointi: Atte Lehtonen, kuvaus: Taneli Toikka                                   

     
     

 


Yhteistyökumppanit


                                                         

 

 

                                                                                          

hannes snellman